ชูล โจเซฟ อัลเล่
ภาพทนายความชาวฝรั่งเศส
ปี 2391
ขนาด 59.2 x 72 ซม.