มล.ปุ่ม มาลากุล
ไม่มีชื่อ
ปี 2504
ขนาด 45 x 75 ซม.