สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ไม่มีชื่อ
ไม่ระบุปี
ขนาด 44 x 39 ซม.