มล.ปุ่ม มาลากุล
ไม่มีชื่อ
ปี 2515
ขนาด 65 x 40 ซม.