มล.ปุ่ม มาลากุล
มุมในวัด
ปี 2515
ขนาด 39.8 x 65.4 ซม.