มล.ปุ่ม มาลากุล
ไม่มีชื่อ
ปี 2508
ขนาด 34 x 35 ซม.