สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ไม่มีชื่อ
ไม่ระบุปี
ขนาด 20 x 25 ซม.