สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ไม่มีชื่อ
ปี 2518-2523
ขนาด 28 x 47 ซม.