สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ไม่มีชื่อ
ปี 2517
ขนาด 31 x 41 ซม.