สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ภาพบ้านนา
ไม่ระบุปี
ขนาด 63 x 63 ซม.