สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ชาวนา
ปี 2514-2523
ขนาด 66 x 66 ซม.