สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
“บ้านนา”
ไม่ระบุปี
ขนาด 28 x 47 ซม.