สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ชาวนา
ปี 2517
ขนาด 29.5 x 39.5 ซม.