สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ไม่มีชื่อ
ไม่ระบุปี
ขนาด 26.2 x 46 ซม.