สุเชาว์ ศิษย์คเณศ
ก้างปลา
ไม่ระบุปี
ขนาด 37 x 29.5 ซม.